Liisa Trevid är född 1930 i Kuopio i Finland och kom till Sverige 1952.
Hon är utbildad på Polytechnic School of Art i London, Reybekiels målarskola i Stockholm och Gerlesborgsskolan i Bohuslän. Hon har även gått utbildningar i olika tekniker som brons- och betonggjutning samt stenhuggeri. Liisa var från början målare men har de senaste 15 åren huvudsakligen arbetat med skulptur i olika material som sten, brons, terrazzo, betong, alabaster, kopparplåt och jesmonite. Hon har haft flera utställningar på gallerier och konsthallar i både Sverige och Finland.